Jumat, 15 Juli 2011

Memantapkan Orientasi Pemberdayaan Ekonomi

Dalam upaya terus memanpantapkan orientasi pemberdayaan ekonomi pada 15 Juli 2011 Bidang Pemberdayaan LSU Bina Insani mengadakan rapat kerja. Rapat kerja dihadiri oleh pengelola BMT Bina Insani, Pengurus Koperasai Bina Insani, Pengurus Baitul Mal Bina Insani dan Pengurus PKBM Bina Insani bertempat di sekertariat Bina Insani Jl Raya Soka Kebumen. Dalam rapat yang dipimpin langsung Oleh Afitiati Tanti, SP, selaku kordinatorr bidang pemberdayaan disepakati garis garis besar kebijakan pemberdayaan ekonomi LSU Bina Insani. Beberapa kebijakan pokok yang disepakati antara Lain :
1. Semua pelayanan keuangan sepenuhnya dilaksankan oleh BMT Bina Insani dan Baitul Mal Bina Insani, dimana BMT melayani keungan komersial dan Baitul Mall melayani keuangan non komersial.
2. Semua Pengembangan ekonomi mikro di bawah kordinasi KSU Bina Insani.
3. Pelayanan Pengembangan Kapasitas Pelaku ekonomi menjadi tanggungjawab Pusat Kegiatan Belajar Masayarakat ( PKBM ) Bina Insani.

Tidak ada komentar: